Corona update / Zoom

08-02-2021

Beste leden van Martial Arts Academy,

De maatregelen lopen nog tot begin maart. Wellicht dat voor de kinderen hierna een versoepeling komt voor sporten. Voor de leeftijd 14+ wordt verwacht dat ze niet voor april de zaal in mogen. Hoe nu verder?

Haedong Kumdo

Sabumnim Carla Kuster heeft al wat opties voor de Haedong Kumdo leerlingen ontwikkeld. Deze leerlingen zijn ook allemaal op de hoogte.

Koreaans Kungfu

De eerste Lock Down hebben wij veel moeite gestoken in video lessen. Hier is echter geen gehoor aan gegeven. Daarom hebben wij dit ook niet weer opgestart. Het is namelijk een hele tijdsinvestering om dit op poten te zetten. Maar omdat we nu alweer bijna 2 maand dicht zijn werd de wens toch sterker om iets te regelen.

Aanstaande woensdag zullen wij de eerste Zoom les opstarten voor de volwassenen. Zodra dit succesvol is gaan wij kijken naar verder uitrol naar de Jeugd. Hiervoor is het wel van belang dat er voldoende geïnteresseerde zijn. Meld je daarom aan via WhatsApp (085-0033777)

Kungfu Ninja’s

Hoe nu verder met de Ninja’s dan?

Als Zoom aanslaat bij de volwassenen (en Jeugd) willen wij natuurlijk deze optie ook uitbreiden naar de Ninja’s. Omdat deze lessen echter een totaal ander karakter hebben is het erg lastig om te bepalen hoe we dit effectief kunnen doen. We hebben namelijk geen speel toestellen. Waarschijnlijk gaat de focus liggen op wat kracht/conditie training en verder techniek training. Vergelijkbaar met de periode dat we buiten moesten trainen.

Heeft jouw Ninja’s interesse om mee te doen, meld je dan aan via WhatsApp (085-0033777)

Zoom

Je hebt zeer weinig nodig om mee te kunnen doen via Zoom. Een laptop is het handigst. Redelijk groot scherm en je kunt het overal neerzetten waar het handig is. Met een desktopcomputer, tablet of smartphone kan het ook. Zorg alleen dat je dan een goede opstelling klaar hebt staan.

Je moet zorgen dat je de instructeur goed kunt zien en dat de instructeurs jou goed kan zien om correcties door te kunnen geven.

Voor leerlingen is het het beste om het scherm van de instructeur vast te zetten. Anders schakeld het beeld naar het scherm waar geluid vandaan komt. Het is dus ook van belang om je microfoon zoveel mogelijk uit te zetten. Zodra je wat wilt zeggen zet je hem dan open/aan.

Je hebt voor de oefeningen niet veel ruimte nodig. Zorg als je niet je zwaard kunt rond slaan vanaf je plek dat je iets hebt dat korter is. Voor de stok technieken geld hetzelfde. Een stok van ongeveer 1 meter is in principe al voldoende.

Contributie

Momenteel incasseren wij geen contributie. Onze vaste lasten zijn relatief laag maar onze reserves lopen wel langzaam op hun eind. Als non-profit zijn wij afhankelijk van subsidies, contributie, donaties en vrijwilligers.

Wij verzoeken de leden of ze een vrijwillige bijdrage kunnen leveren zodat de stichting gezond blijft en niet een lening moet nemen of ontwikkelingen stil moet leggen vanwege de beperkte inkomsten.

Haedong Kumdo leerlingen kunnen een vrijwillige bijdragen storten op:
NL 13 RABO 0357 0319 89 t.a.v. Stichting Martial Arts Academy

Overige leerlingen:
NL 53 RABO 0321 5671 96 t.a.v. Stichting Martial Arts Academy

Telefoon

Ons telefoonnummer (085-0033777) heeft tegenwoordig een keuze menu. De eerste opzet staat al actief maar het menu wordt nog volledig aangepast. Momenteel is dit het menu.

  1. Kungfu Ninja’s
  2. Koreaans Kungfu
  3. Haedong Kumdo
  4. Logan Maxwel

Je wordt dan doorverbonden met een van de trainers.

WhatsApp blijft gewoon beschikbaar en wordt door Logan Maxwel beheerd.