Nieuwjaar

01-01-2021

Beste leden van Martial Arts Academy,

2020 was een jaar dat we allemaal niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin bijna iedereen het wel zwaar heeft gehad. COVID-19 heeft een mega impact gemaakt en ondanks de komst van een vaccinatie zullen we ook in 2021 nog veel effecten voelen.

(Stichting) Martial Arts Academy heeft het jaar financieel goed doorstaan vanwege alle steun van zijn leden. In het leden aantal zijn wij op alle afdelingen gegroeid en hebben wij zelfs een volledig nieuwe martial arts (krijgskunst) toegevoegd namelijk, Haedong Kumdo.

Carla Kuster

Sabumnim Carla heeft zich erg hard gemaakt voor de groei van haar Haedong Kumdo afdeling en deze wordt steeds meer financieel zelfstandig. Dit is super want dan kunnen we weer meer inkomsten terug stoppen in andere activiteiten voor leerlingen.

Dymphna van de Laar

Afgelopen zomer had Jokyonim Dymphna haar 1ste Dan examen Koreaans Kungfu in Hilversum. Omdat de Nederlandse Dan examens binnen Sibpalki Nederland beoordeeld moeten worden in Korea heeft het erg lang geduurt. COVID-19 namelijk gezorgd dat de examen commisie niet zomaar samen kon komen. Na bijna een halfjaar wachten heeft ze eind december eindelijk haar uitslag ontvangen. Gefeliciteerd, je bent geslaagd!

Dutch Haedong Kumdo Association (DHKA)

Sabumnim Carla’s meester, Sabumnim Frank Heininga, heeft samen met haar, mij en nog andere mensen binnen Haedong Kumdo in Nederland, de eerste stappen gemaakt voor het oprichten van de Dutch Haedong Kumdo Association (DHKA). Deze organisatie is direct aangesloten bij Grand Master Kim’s United World Haedong Kumdo Federation. Hierdoor is er een uniform curriculum ontstaan wat zorgt voor gelijke kennis binnen de instructeurs en gelijke beoordeling bij examens.

Contributie

Deelname aan de DHKA is voor Haedong Kumdo leerlingen verplicht. De contributie bedraagt € 24,- per jaar en zal in januari geïncasseerd worden door Martial Arts Academy en namens de leerling overgemaakt worden aan de DHKA.

Planning 2021

Ja, dat blijft allemaal twijfelachtig. De ziekenhuizen hebben het nog ontzettend zwaar en de nieuwe COVID-19 mutatie gaat ook veel via jongeren rond lijkt het. Dit kan betekenen dat de sport nog langer dicht blijft dan we zouden willen. Maar we moeten zien hoe we dit virus onder de duim krijgen.

Examens

De geplande examens voor de Kungfu Ninja’s en Koreaans Kungfu zullen verplaatst worden naar een moment waarop wij wel weer examens kunnen afnemen zoals het hoort. Afgelopen examen hebben wij het anders aangepakt maar dit is niet een constructie die wij kunnen blijven herhalen. Dit zou de kwaliteit en daarmee de waarde van het examen verlagen.

Koreaans Boogschieten

Als oud hoofdtrainer van Avalon Sports (Boogschieten) wou ik (Logan Maxwel) al een hele tijd boogschieten toevoegen aan Martial Arts Academy. In samenwerking met Sabumnim Dominic van Dojo Den Drijver in Hilversum willen wij dit gaan realiseren. Sabumnim Dominic den Drijver is al lange tijd actief in het lesgeven in Koreaans Boogschieten (Gungsul). Voor alsnog zal enkel ikzelf mij bijscholen in de Gungsul technieken. Mochten andere interesse hebben om ook instructeur te worden kunnen ze uiteraard contact opnemen met mij. Omstreeks 2022/2023 hoop ik dat dit een actief onderdeel van de school wordt.

Om Gungsul te formaliseren zoeken wij dan ook erkenning bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Algemeen Directeur, NHB, Arnoud Strijbis wil ons erg graag erbij hebben. Vanaf vandaag zijn wij als school aangesloten bij de NHB. Zo hopen wij meer van de ontwikkelingen mee te krijgen binnen de boogsport en langzaam toe te kunnen treden met Koreaans Boogschieten. Ook mensen die al boogschieten of dat deden en weer bij NHB wedstrijden willen kunnen schieten kunnen zich via Martial Arts Academy aanmelden. Ook zullen wij z.s.m. Koreaanse Bogen te koop aanbieden.

Institute

Het project om een online leeromgeving te maken is gestopt. Bij de eerste Lock Down bleek dat slecht een enkeling gebruik maakte van het materiaal. Tijdens de 2de Lock Down was er niet eens meer vraag naar beeldmateriaal. Het creëren van een online leeromgeving is technisch prijzig en ook heel arbeidsintensief. Die tijd en kosten gaan we voor andere zaken gebruiken.

Ontwikkelingen

Momenteel is een webshop in de maak. Deze zal alleen toegang bieden aan leden. Omdat wij een stichting zonder BTW plicht zijn mogen wij namelijk niet vrije verkoop voeren. Hierin zullen in eerste instantie trainingswapens en kleding aangeboden worden. In de toekomst willen wij hier ook goodies toevoegen zodat je je liefde voor Martial Arts Academy kunt tonen aan de wereld.

Ook zijn wij bezig met het ontwikkelen van een paspoort. Hierin kun je je ontwikkeling beter bijhouden. We proberen hem zo toekomst proof te maken als dat kan. Mocht je van de Kungfu Ninja’s dan doorstromen naar de volwassenen en later andere martial arts binnen onze school leren, dat je dat allemaal kunt registeren. Zo kun je na 10 jaar nog precies zien wanneer je welk examen behaald hebt of mee gedaan hebt aan een wedstrijd.

Tot slot

En dit is nog lang niet alles. Er zijn nog zoveel ideeën rondom wedstrijden, kamp en andere leuke en zinvolle aanvullingen. Maar we werken met een handje vol vrijwilligers en gezien de mankracht kunnen we alles maar stap voor stap uitwerken.

Via deze weg wil ik jullie namens alle trainers en sportief 2021 wensen en hopen wij iedereen weer snel, in gezondheid, in de zaal te zien.

Met hartelijke groet,

Logan Maxwel