Actie voorwaarden

Een abonnement start altijd op 1 januari (250,-) of 1 september (125,-) Eventueel niet genomen lessen kunnen niet ingehaald worden, ook bij uitval door ziekte. Als men verwacht meer dan 16 of 8 lessen te volgen is een abonnement voordeliger. Hoe meer lessen je volgt, hoe meer voordeel je behaald.

Betaling dient in 1 keer te geschieden. Bij mindere financiële draagkracht kan men in aanmerking komen voor betaling in aaneengesloten termijnen (4 keer 62,50 of 2 keer 62,50) Of men beschouwd wordt als minder draagkrachtig wordt bepaald door Stichting Martial Arts Academy.

Stichting Martial Arts Academy behoud ten alle tijden het recht om deze actie te wijzigen. Pas zodra een eerste betaling gedaan is heeft men recht op de actie.