Bok Kyu Choi, PhD

7de Dan

Als directe leerling van grootmeester Gwang-Suk Kim en met meer dan 25 jaar dagelijkse Sibpalki training onder de band, wordt Dr. Choi gezien als één van de meest verfijnde meesters in Sibpalki. Momenteel heeft hij de 7e Dan.

Daarnaast is hij het voorbeeld van een ‘warrior scholar’ bij uitstek. Dr. Choi wordt beschouwd als één van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van de Koreaanse martial arts geschiedenis en ontwikkeling.

Nadat hij in 2003 promoveerde aan de Seoul National University met zijn proefschrift over historische geschriften en Martial Arts handleidingen, was Dr. Choi werkzaam als senior onderzoeker in de Seoul National University Institute for Sport Science. Een jaar later werd hij aangesteld als professor in martial arts theorie aan de Youngsan University waar hij de leiding kreeg over de afdeling Oosterse vechtkunsten.

Naast zijn werk als professor is hij betrokken geweest als martial arts expert bij tal van projecten, niet alleen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek maar ook als consultant voor documentaires en tv-programma’s, en als trainer van acteurs voor hun rol in Martial Art films.

Sinds 2007 resideert hij in Nederland en werkt hij als gastonderzoeker samen met het Centrum voor Koreaanse Studien van de Universiteit Leiden. Met zijn in Amsterdam gevestigde instituut KIMA, een onafhankelijk instituut voor martial studies, leidt hij transnationaal onderzoek naar de ontwikkeling van Oost-Aziatische krijgskunsten. Hij doceert zowel theoretische als praktische kennis en kunde en wordt vanwege deze zeldzame combinatie veelvuldig bezocht door gevorderde leerlingen uit de hele wereld.

Door zijn vele jaren training en onderwijzen van martial arts, zowel in een recreatieve als academische omgeving, is Dr. Choi tot de conclusie gekomen dat de oude Koreaanse methodologie volgens het credo “instruct orally and teach by heart” niet de beste manier is om studenten van een constant hoge kwaliteit te leveren. Hij heeft daarom het Sibpalki materiaal dat door Gwang-suk Kim aan is toevertrouwd, gestructureerd in een handzaam, overzichtelijk programma zonder iets af te dingen op de authenticiteit en de historische en culturele betekenis van Sibpalki.

Het curriculum is zodanig opgebouwd dat beoefenaars moeiteloos en gemotiveerd een trainingsroutine kunnen opbouwen in een hedendaagse levenswijze.  De Sibpalki handboeken van Dr. Choi zijn de eerste tekstboeken van de school van Gwang-suk Kim die zijn geschreven in een niet-Koreaanse taal. Dr. Choi staat er voor garant dat zijn Sibpalki Dan houders behoren tot de beste klasse en hun rang echt waardig zijn.

Naast het trainen van masters, coaches en instructeurs geeft Dr. Choi zelf wekelijks les aan recreanten op donderdagavond in Hilversum.